Šta da radite kada vam je vera slaba a nalazite se pred velikim izazovom

Autor: Džejlin Kastiljo (Jaelynn Castillo) Iskušenja i raznorazne teškoće nailaze i stavljaju našu veru u Hrista na probu. Iako je istina da takve poteškoće testiraju našu veru, takođe je istina da nam one mogu pružiti priliku da ojačamo svoju veru u Boga. Kada se nađemo pred nekim velikim izazovom, međutim, nama sve to može izgledati…

Na ivici ponora

Autor: prof. dr Miroslav Pujić Mnogi pojedinci i mnoge porodice opterećeni su i nalaze se na ivici ponora. Na koji način? Šta bismo mogli dodati na spisak? Preopterećenost aktivnostima. Ljudi su unapred zauzeti za godinu dana ili više (za mene to znači dve godine unapred). To oduzima zadovoljstvo. Preopterećenost promenama. Promene su se u prošlosti događale…