8.jpg

Put u slobodu

Termin off grid (ne povezan na mrežu) se uglavnom koristi u smislu domaćinstava koja nisu povezana na električnu mrežu. Međutim, u širem smislu ovaj termin se odnosti na celokupan stil života bez preteranog ili gotovo nikakvog oslanjanja na sistem tradicionalnih komunalnih preduzeća. Of-grid domovi su atonomne jedinice, one se ne oslanjanju na lokalni vodovod, kanalizaciju,…

Mravi matematičari

Luka 14:28-30 “I koji od vas kad hoce da zida kulu ne sedne najpre i ne proračuna šta će ga stajati, da vidi ima li da može dovršiti? Da ne bi, kad postavi temelj i ne uzmože dovršiti, svi koji gledaju stali mu se rugati govoreći: ovaj čovek poče zidati, i ne može da dovrši.”…