Božji zakoni zdravlja

Danas je zdravlje veoma važna tema. Naša odgovornost za sopstveno zdravlje polako nam se oduzima i prepušta medicinskim stručnjacima i privatnim lekarima. Izgleda kao da oni znaju šta je najbolje za svako ljudsko biće, a da odgovornost za sopstveno zdravlje nije na samim ljudima. Umesto prirodnih lekova, doktori prepisuju pilule ili rade hirurške intervencije da bi ispravili šta god da je krenulo po zlu u našem telu. Korišćenje hemikalija preuzelo je primat nad prirodnim lekovima, jer prirodni lekovi nisu nešto na čemu se može dobro zaraditi. Sadašnji medicinski sistem, u kome se hemikalije koriste u lečenju bolesti, uspostavili su sredinom 19. veka Rotšildovi i agresivnim marketingom veštački lekovi su potisnuli nekadašnje prirodne načine lečenja. Božji principi isceljivanja bili su i tada, a sada još i više zanemareni, pa su posledice na opšte, a naročito na individualno zdravlje svakog pojedinca u poslednjih 150 godina, sa časnim izuzecima, katastrofalne.

Bog želi da mi budemo zdravi. Zar ne bi bilo divno kada nam više ne bi trebali doktori? Pa, vi možete živeti bez potrebe za doktorima ukoliko se starate o svom telu. Svi mi znamo šta bi trebalo da radimo, ali nije lako odreći se navika, koje nam polako uništavaju unutrašnje organe. Pušenje i alkohol škode zdravlju, a znamo i da je povišeni holesterol direktna posledica načina ishrane, a to podstiče gojaznost i dodaje stres našim organima. Bog nam je dao besplatne zdravstvene savete, pa bih voleo da sa vama podelim zdravstvenu poruku iz Biblije da biste mogli imati obilan, zdrav i dug život.

Religija i zdravstveni principi

U 3. Jovanovoj 1:2 piše: “Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro.”

Mnogi danas veruju da se ljudi, prilikom smrti, dele na dva dela: mrtvo telo i dušu (duh) koji nastavalja da živi i odlazi Bogu. Međutim, Biblija nas obaveštava da je telo bez duše (duha) mrtvo, tako da su i naše telo i naš duh međusobno povezani i zavisni. (Propovednik 9:5-6).

Bog je ljudima dao zdravstvene principe kojih bi trebalo da se pridržavaju.

Bog nam zapoveda da držimo sve Njegove zakone, ne zato što je diktator, već zato što nas je stvorio po svom obličju i najbolje zna šta je za nas dobro. On želi da nas sačuva u životu. (5. Mojsijeva 6:24). Ako učinimo onako kako On kaže, nećemo praviti greške koje bi nam donele probleme i loše zdravlje.

U 2. Mojsijevoj 23:25 piše: “I služite Gospodu Bogu svojemu, i on će blagosloviti hleb tvoj i vodu tvoju; i ukloniće bolest između vas.”

Kao što sam ranije naveo, Bog nas je stvorio i, stoga, On zna šta je najbolje za naše telo.

Proizvođač će uz svoj proizvod uvek dati i uputstvo za upotrebu. Tako je i Bog nama dao uputstvo za upotrebu našeg tela – Bibliju, da bismo znali kako da očuvamo naše telo i naš um u zdravom stanju. Ako ignorišemo uputstvo, razbolećemo se fizičiki i duhovno, a to će nas oterati u grob pre vremena.

Pridržavanje Božanskih principa zdravlja ima za posedicu čuvanje našeg dobrog zdravlja (Psalam 67:2) i izobilniji i ispunjeniji život (Jovan 10:10). Ako sarađujemo s Bogom, On može upotrebiti ove sjajne zdravstvnene zakone da značajno umanji i eliminiše efekte bolesti koje nameće Sotona (Psalam 103:2,3).

Kao hrišćani, mi ne bi trebalo da se prejedamo i napijamo. Isaija nam savetuje: „Slušajte me, pa ćete jesti što je dobro.”

A apostol Pavle nam u 1. Korinćanima 10:31 kaže: “Ako dakle jedete, ako li pijete, ako li što drugo činite, sve na slavu Božiju činite.”

Bog nije napravio podelu mesa na čisto i nečisto bez razloga. Ako Bog kaže da nešto nije za jelo, On za to mora imati dobar razlog. Kao nežni Otac, On ne želi da mi u svoja usta stavljamo nešto od čega ćemo se razboleti ili čak i umreti.

U Psalmu 84:11 nam se kaže: “ Gospod daje blagodat i slavu; onima koji hode u bezazlenosti ne uskraćuje nijednoga dobra.”

I obrnuto, ako nam Bog nešto uskrati, to znači da to nije dobro za nas!

(Ovo bi bio pravi trenutak da naglasim da niko neće pravilnim jedenjem popločati svoj put u nebo. Ulazak u nebo nije pitanje jela i pića, već prihvatanja Isusa kao Gospoda i Spasitelja. Međutim, ignorisanjem Božjih zakona zdravlja, mi možemo lakše pasti u iskušenje i sagrešiti, čak i do tačke da izgubimo svoje večno spasenje).

Božja hrana za Adama i Evu

“I još reče Bog: evo, dao sam vam sve bilje što nosi seme po svoj zemlji, i sva drveta rodna koja nose seme; to će vam biti za hranu.” “Jedi slobodno sa svakoga drveta u vrtu” (1. Mojsijeva 1:29; 2:16).

Hranu Adama i Eve u početku je činilo voće, žitarice i orašasti plodovi. Povrće je pridodato malo kasnije. (1. Mojsijeva 3:18).

Bića koje je Bog naročito zabranio da se jedu

U 3. Mojsijevoj 11 i 5. Mojsijevoj 14, Bog je naveo četiri grupe stvorenja koje nije trebalo koristiti za hranu, pošto ih je označio nečistim za jelo. Možete pročitati celu listu u dva navedena poglavlja. Međutim, te četiri grupe su bile:

 1. Sve životinje koje ne preživaju i nemaju razdvojene papke ( Mojsijeva 14:16)
 2. Ribe i morska stvorenja koja nemaju ni krljušt ni peraja ( Mojsijeva 14:9)
 3. Sve ptice grabljivice, lešinari i koje jedu ribu ( Mojsijeva 11:13-19)
 4. Većina stvorenja koja puze (beskičmenjaci) ( Mojsijeva 11:21-44)

Ova poglavlja jasno stavljaju do znanja da većina životinja, ptica i vodenih stvorenja koje ljudi obično jedu jesu čiste i dozvoljene za konzumiranje. Ipak, postoje neki izuzeci. Poštujući Božja pravila, sledeće životinje su nečiste i ne bi ih trebalo konzumirati: mačke, psi, konji, kamile, orlovi, lešinari, svinje, veverice, zečevi, somovi, jegulje, jastozi, školjke, račići, ostrige, žabe. I još mnoge druge.

Da li će oni koji jedu svinjsko meso biti uništeni prilikom drugog Hristovog dolaska?

U Isaiji 66:15-17 čitamo: “Jer, gle, Gospod će doći s ognjem, i kola će mu biti kao vihor, da izlije gnev svoj u jarosti i pretnju u plamenu ognjenom. Jer će Gospod suditi ognjem i mačem svojim svakom telu, i mnogo će biti pobijenih od Gospoda. Koji se osveštavaju i koji se očišćaju u vrtovima jedan za drugim javno, koji jedu meso svinjeće i stvari gadne i miševe, svi će izginuti, veli Gospod.”

Ovo zvuči stvarno šokantno! Pa neće valjda Bog da uništi ljude koji jedu svinjsko meso? Ako ste svesni Božjih zakona zdravlja, zar ne biste trebali da ih poštujete? Ako odlučite da ne poštujete ono što je Bog rekao, tada ste odlučili da vaš apetit nadvlada vašu poslušnost Bogu. Zar to nije bio slučaj i sa Adamom i Evom? Određeno voće sa jednog drveta bilo im je zabranjeno za jelo, ne zato što je ono imalo neke naročite isceliteljske moći, već zato što je Bog rekao: “Ne jedite s njega!” To je bio test njihove odanosti Bogu i pošto su Adam i Eva pali na tom testu, doneli su greh i smrt na ovaj svet. Ako kažemo da nije važno ako jedemo ono što je Bog rekao da ne jedemo, zašto bismo bili iznenađeni ako to dovede do našeg uništenja?

Isaija 66:4 kaže: “Izabraše što meni nije po volji.”

Zar se nije zakon o čistim i nečistim životinjama odnosio samo na Jevreje?

Zakon o čistim i nečistim životinjama bio je dat Mojsiju da ga zapiše. Ipak, Noje je živeo mnogo pre nego što je postojao i jedan jedini Jevrejin, ali i njemu su bili poznati ovi zakoni o čistim i nečistim životinjama koje je pozivao u svoju barku. O tome čitamo u 1. Mojsijevoj 7:1-2: ” I reče Gospod Noju: uđi u kovčeg ti i sav dom tvoj; jer te nađoh pravedna pred sobom ovoga veka. Uzmi sa sobom od svih životinja čistih po sedmoro, sve mužjaka i ženku njegovu; a od životinja nečistih po dvoje, mužjaka i ženku njegovu.”

U Otkrivenju 18:2 navode se neke ptice kao nečiste neposredno pred drugi Hristov dolazak. Hristova smrt na krstu nije ni na koji način uticala na promenu Božjih zakona zdravlja koji su dati u Starom zavetu, pošto će svi oni koji ih krše biti uništeni pri Hristovom drugom dolasku (Isaija 66:15-17). Čovekov digestivni trakt je isti za sve, bez obzira na etničko proeklo, i zato Božji zakoni zdravlja važe za sve ljude svih vremena.

Šta Biblija kaže o konzumiranju alkohola?

Priče Solomunove 20:1 – “Vino je potsmevač i silovito piće nemirnik, i ko god za njim luta neće biti mudar.”

Priče Solomunove 23:31,32 – “Ne gledaj na vino kad se rumeni, kad u čaši pokazuje lice svoje i upravo iskače. Na pošljedak će kao zmija ujesti i kao aspida upeći.”

 1. Korinćanima 6:9,10 – “Ili ne znate da nepravednici neće naslijediti carstva Božijega? Ne varajte se: ni kurvari, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni adžuvani, ni muželožnici, ni lupeži, ni lakomci, ni pijanice, ni kavgadžije, ni hajduci, carstva Božijega neće naslijediti.”

Setite se Isaije 66:4 – “Nego činiše što je zlo preda mnom i izabraše što meni nije po volji.”

Korišćenje štetnih supstanci poput duvana.

Bog je čoveka stvorio tako da bude jak i zdrav. Prema 1. Korinćanima 3:16,17 naša tela su hram Svetoga Duha: “Ne znate li da ste vi crkva Božija, i Duh Božij živi u vama? Ako pokvari ko crkvu Božiju, pokvariće njega Bog: jer je crkva Božija sveta, a to ste vi.”

Nikotin je otrov koji zarobljava onoga ko ga koristi. On stvara zavisnost i razara pluća, a kako se prenosi u krvotok on stiže do svih delova našeg tela, stvarajući u ćelijama preduslove za razne vrste bolesti, a naročito kancer.

U Rimljanima 6:16 piše: “Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u poslušanje, sluge ste onoga koga slušate, ili grijeha za smrt, ili poslušanja za pravdu?”

Pušenje ili korišćenje drugih štetnih supstanci predstavlja neposlušnost Bogu koji nas je stvorio.

Isus je rekao u Mateju 4:10 –“Jer stoji napisano: Gospodu Bogu svojemu poklanjaj se i njemu jedinome služi.”

Korišćenje duvana je nečista navika. A u 2. Korinćanima 6:17 nam je rečeno: „Zato iziđite između njih i odvojte se, govori Gospod, i ne dohvatajte se do nečistote, i ja ću vas primiti.“

Kako možemo da prilazimo Bogu sa smradom duvana na našim usnama?

Kupujući cigare mi traćimo novac. Isaija 55:2 nam kaže: „Zašto trošite novce svoje na ono što nije hrana?“

Kada zadovoljavamo svoje telesne želje, slabimo svoju sposobnost da razlučimo ono što Sveti Duh u nama radi. Naš um toliko utrne da nismo sposobni da čujemo taj tihi glas Duha Svetoga, koji nas poziva da jačamo duhovno kako bismo se oduprli telesnim iskušenjima.

Danas znamo da duvan značajno skraćuje život pušača. Naš život je dragocen Bogu, ali polako ubijajući sebe korišćenjem duvana, mi u stvari kršimo šestu Božju zapovest – „Ne ubij!“ (2. Mojsijeva 20:13).

Biblijski jednostavni ali važni zakoni zdravlja:

 1. JEDITE SVOJE OBROKE U ODREĐENIM VREMENSKIM INTERVALIMA I IZBEGAVAJTE MASNOĆE ŽIVOTINJSKOG POREKLA, A NEMOJTE KORISITI NI ŽIVOTINJSKU KRV U ISHRANI – Propovednik 10:17; 3. Mojsijeva 3:17.
 2. NE PREJEDAJTE SE – Priče Solomunove 23:2.
 3. NE GAJITE U SVOM SRCU ZAVIST ILI GNEV – Priče Solomunove 14:30; Matej 5:23,24.
 4. TRUDITE SE DA BUDETE SREĆNI I ZADOVOLJNI – Priče Solomunove 17:22; 23:7.
 5. IMAJTE PUNO POVERENJE U BOGA – Priče Solomunove 19:23; 4:20,22.
 6. URAVNOTEŽITE RAD I VEŽBANJE SA SPAVANJEM I ODMOROM – 2. Mojsijeva 20:9,19; Propovednik 5:12; 1. Mojsijeva 3:19; Psalam 127:2; Propovednik 2:22,23.
 7. ODRŽAVAJTE HIGIJENU SVOG TELA – Isaija 52:11.
 8. BUDITE UMERENI U SVEMU – 1. Korinćanima 9:25; Filibljanima 4:5.
 9. IZBEGAVAJTE SVE ŠTO ŠKODI VAŠEM TELU – 1. Korinćanima 3:16.17.
 10. NEKA VREME VAŠIH OBROKA BUDE SREĆNO VREME – Propovednik 3:13.
 11. POMAŽITE ONIMA KOJIMA JE POMOĆ POTREBNA – Isaija 58:6-8.

“Ne varajte se: Bog se ne da ružiti; jer šta čovek poseje ono će i požnjeti.” Galatima 6:7.

Ako nastavimo da ignorišemo Božje principe zdravlja, obolećemo i na kraju i umreti. Može se čak desiti da budemo izgubljeni za večnost. Božje zakone nije teško držati. Ako ne poštujemo ove zakone, nanosimo sebi veliku štetu.

I zato, zar ne bi bilo bolje za nas da poštujemo i pridržavamo se Božjih zdravstvenih zakona kako bismo izbegli da naškodimo sebi?!

I naša deca će patiti ako mi kršimo Božje zakone zdravlja

“Ali”, reći ćete, “deca neće patiti zbog grehova svoji očeva, zar ne kaže i Biblija tako?!” Tačno je to, ali primer koji ostavljamo svojoj deci preneće se “do trećega i četvrtoga kolena”. Oni nasleđuju oslabljena i bolestima podložna tela ako majka i otac ne paze na Božje zdravstvene zakone još i pre nego što se deca začnu, a kamoli ako svoju decu hrane onim što Bog nije dao ljudima za hranu. (5. Mojsijeva 12:25; 2. Mojsijeva 20;5).

Božje novo carstvo

Bolest i smrt nisu bili deo Božjeg plana kada je stvarao Zemlju i njene stanovnike. Zdravstveni principi koji su bili dati Adamu i Evi isti su kao i oni koji se poštuju na svim drugim naseljenim planetama, kao i od strane anđela nebeskih. Na novoj Zemlji neće biti bolesti i smrti – Isaija 33:24; Otkrivenje 21:4; Isaija 40:3.

Biblja je naša mapa na putu ka Božjem carstvu. Ako smo istinski sledbenici Reči, trebalo bi da sledimo sve Božje zdravstvene principe. Možemo početi naše putovanje zdravlja još danas, na ovoj Zemlji, tako što ćemo odbiti da u svoj stomak naguramo ono što nam je Bog zabranio za jelo i piće.

Nasuprot uvreženom mišljenju da su vlada i lekari odgovorni za vaše zdravlje, niko drugi osim vas samih ne snosi odgovornost za vaše zdravlje. A da biste bili zdravi, morate poštovati i slediti Božje principe zdravlja.

Izvor

faithwriters

(Visited 81 times, 1 visits today)

Ostavi komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *