Šta da radite kada vam je vera slaba a nalazite se pred velikim izazovom

Autor: Džejlin Kastiljo (Jaelynn Castillo)

Iskušenja i raznorazne teškoće nailaze i stavljaju našu veru u Hrista na probu. Iako je istina da takve poteškoće testiraju našu veru, takođe je istina da nam one mogu pružiti priliku da ojačamo svoju veru u Boga.

Kada se nađemo pred nekim velikim izazovom, međutim, nama sve to može izgledati drugačije. Mnogi se osećaju slabima i nesposobnima da to nadvladaju. Neki misle da nemaju šanse da pobede. Kako se hvatamo u koštac sa velikim izazovima dok osećamo da nam je vera slaba?

Mi se čvrsto uhvatimo za Onoga koji je jači od izazova s kojim se suočavamo – za Boga!

Bog je jači

Kad dođu teški dani, dragi prijatelji, trebalo bi da se još čvršće pribijemo uz Boga, jer On je veći od bilo čega što bi ikada moglo da nam se ispreči na putu ka Njemu. Biblija nam kaže:

“Uzvišen je nad svim narodima Gospod; svrh nebesa je slava njegova. Ko je kao Gospod, Bog naš, koji sedi na visini, koji se savija da vidi što je na nebesima i na zemlji?!“ (Psalam 113:4-6)

Bog je viši od svake prepreke s kojom se suočavamo. On je jači od svih naših muka, veći od svih izazova koji su pred nama, snažniji od sila koje nas uznemiravaju i daleko moćniji od svega navedenog. U stvari, neprijatelj koji nam stvara probleme i teškoće se jako plaši Boga! U Jakovu 2:19 čitamo:

“Ti veruješ da je jedan Bog; dobro činiš; i đavoli veruju, i drhte!“

Razmislite o tome! Naš Otac, koji nam je dao svog jedinorodnog Sina, sposoban je da učini za nas mnogo više nego što bismo ikada mogli tražiti i zamisliti (vidi Efescima 3:20). Ako je On s nama, niko nam ništa ne može (vidi Rimljanima 8:31). Trebalo bi da svoje poverenje ukažemo Njemu i da ga sledimo.

Šta da radimo kada se pred našom verom ispreče veliki izazovi?

Znajući sve ovo, evo nekoliko stvari koje bi trebalo da uradite kada se veliki izazovi ispreče pred vašom verom:

1) Dođite Hristu

Gospod Isus je pozvao sve umorne da dođu Njemu. U Mateju 11:28 čitamo:

Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti.“

2) Prihvatite svoj identitet u Hristu

Tako mnogo hrišćana se ježi od straha kada dođu izazovi. To ne bi trebalo tako da bude. Bog nas je pozvao da budemo pobednici u Hristu. U stvari, nama je obećano i više od same pobede – ljubav Hristova. Rimljanima 8:37 kaže: “Ali u svemu ovome pobeđujemo Onoga radi koji nas je ljubio.”

Moramo imati na umu da “nam Bog ne dade duha straha, nego sile i ljubavi i čistote.“ (2. Timotiju 1:7). Mi ne treba da budemo zastrašeni, već da se pokažemo kao oni koji se uzdaju u silu Božju, u Njegovu ljubav i mudrost.

3) Ostanite čvrsti uprkos teškoćama

Mi moramo imati na umu da kao Hristovi sledbenici i deca Božja mi smo u stalnom ratu sa poraženim  neprijateljem, koji jednostavno ne može da veruje da je već pobeđen. On će nastaviti sa svojim pokušajima da nas kuša i testira našu veru na sve moguće načine. Stoga, mi moramo stajati hrabro i boriti se protiv njega u Isusovo ime!

Efescima 6:13 nas poziva da “uzmemo sve oružje Božje, da bismo se mogli braniti u zli dan, i dovršivši sve, održati se.“ Mi moramo nositi Božji oklop (vidi Efescima 6:14-17) i odupreti se neprijateljevim nasrtajima.

Nema razloga za brigu. Naš Bog nas se neće odreći niti će nas ikada napustiti. Sve što mi treba da uradimo je da sledimo Njega i poslušamo ono što On od nas traži, a što nalazimo u Njegovoj reči – Bibliji.

Izvor: christiantoday

 

Možda će vas zanimati emisije:

Zašto je duhovnost važna?

Briga vs vera

(Visited 2.222 times, 1 visits today)

Ostavi komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *