Bog nije rasista

Autor: Kristi Voker (Kristi Walker)

„Jer si ti narod svet Gospodu Bogu svojemu, tebe je izabrao Gospod Bog tvoj da mu budeš narod osobit mimo sve narode na zemlji.“ (5. Mojsijeva 7:6)

Da li Bog voli Jevreje više od drugih ljudi i nacija? I ako je to tako, zar to ne znači da je Bog rasista?

Možda tako deluje, ali u stvarnosti Božji plan je bio da izraelski narod bude svetionik za sve narode koji su živeli u tami. Kako znamo da je Bog imao na umu sve narode kada je za sebe odvojio Izrael?

Navešćemo pet dokaza iz Biblije da Bog voli bez razlike.

1. Zavet sa Avramom

„Zato se više nećeš zvati Avram, nego će ti ime biti Avraam, jer sam te učinio ocem mnogih naroda.” (1. Mojsijeva 17:5)

Istina je! Mi Božje obećanje Avramu zovemo Božji zavet s Avramom. Bog je obećao da će blagosloviti Avrama i učiniti ga “ocem mnogih naroda”. Mi smo svi njegova duhovna deca ukoliko verujemo u Hrista! Božji plan kroz zavet sa Avramom bio je da svi narodi budu blagosloveni.

„Kao što Avraam verova Bogu, i primi mu se u pravdu. Poznajte dakle da su oni sinovi Avraamovi koji su od vere. A pismo videvši unapred da Bog verom neznabošce pravda, unapred objavi Avraamu: u tebi će se blagosloviti svi neznabošci. Tako koji su od vere, blagosloviće se s vernim Avraamom.“ (Galatima 3:6-9)

2. Isaijina proročanstva

„Ustani, svetli se, jer dođe svetlost tvoja, i slava Gospodnja obasja te. Jer, gle, mrak će pokriti zemlju i tama narode; a tebe će obasjati Gospod i slava njegova pokazaće se nad tobom. I narodi će doći k videlu tvome i ka svetlosti koja će te obasjati.“ (Isaija 60:1-3)

Obraćajući se Sionu (Isaija 59:20; 60:14), prorok Isaija „je rekao gradu, a samim tim i narodu Izraelskom da je njegova svetlost došla, stavaljajući ga u kontrast sa ostalim svetom koji je u tami… Jerusalimska svetlost će privući i druge narode koji traže izbavljenje iz tame koja ih je obuzela“ (Džon Mek Artur).

I opet, baš kao i u slučaju zaveta sa Avramom, Božji plan sa odvajanjem (ili biranjem) Izraela, bio je da se svetlost na kraju proširi po čitavom svetu. Evo još jednog od mnogih Isaijinih proročanstava koja ukazuju na Mesiju koji će doneti pravdu narodima!

„Evo sluge mojega, kojega podupirem, izbranika mojega, koji je mio duši mojoj; metnuću duh svoj na njega, sud narodima javljaće.“ (Isaija 42:1)

3. Jevanđelje Isusa Hrista

Jevanđelje je sveobuhvatno. Spasenje je ponuđeno svima, bez obzira na naciju, boju kože, zanimanje, jezik, kulturu, poreklo, ekonomski status ili prošle neuspehe. U Bibliji, primaoci Božje milosti su toliko šarenoliki koliko ih je Bog i stvorio: Afrikanci, Azijati, Evropljani, kraljevi, kraljice, bogati, siromašni, sluge, izbeglice, muškarci i žene. Njegova milost i ljubav obuhvata i lopove, prostitutke, pohlepne, lažove, mutikese, preljubnike, zatvorske čuvare, farmere i poreznike. On bdi i brine o pastirima, drvodeljama, ribarima, advokatima, doktorima, zemljoposednicima, slepima, gluvima, sakatima, udovcima i udovicama, potlačenima, robovima, robovlasnicima. Jevanđelje je dostupno svima: Jevrejima, neznabošcima, vračarima, vojnicima, religioznima, ateistima, skrajnutima, bogobojaznima, idolopoklonicima, opsednutima demonima.

Crnci, belci, osuđenici, kriminalci, dužnici, roditelji, deca, obrezani, neobrezani, progonitelji, progonjeni, obrazovani, nepismeni, zdravi, bolesni… Biblija pokriva sve njih. A i milost pokriva sve njih!

Najcitiraniji i najpoznatiji biblijski stih govori sve:

“Jer Bogu tako omilje svet da je i Sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.” (Jovan 3:16)

Bog ne voli neke više, a neke manje. On nas je sve stvorio, sve nas voli i dao je svog jedinorodnog Sina za sve nas. Isus je svoj život položio za svakoga od nas. I aposotol Petar to ističe:

„A Petar otvorivši usta reče: zaista vidim da Bog ne gleda ko je ko, nego u svakom narodu onaj koji se boji Njega i tvori pravdu mio je Njemu.” (Dela apostolska 10:34-35)

4. Pedesetnica

Duh Sveti je bio dat kao dar muškarcima i ženama iz svih naroda na Zemlji.

„I kad se navrši pedeset dana behu zajedno svi apostoli jednodušno. I ujedanput postade huka s neba kao duvanje silnoga vetra, i napuni svu kuću gdje seđahu. I pokazaše im se razdeljeni jezici kao ognjeni; i sede po jedan na svakoga od njih. I napuniše se svi Duha Svetoga, i stadoše govoriti drugim jezicima, kao što im Duh davaše te govorahu. A u Jerusalimu stajahu Jevreji i ljudi pobožni iz svakoga naroda koji je pod nebom. A kad postade ovaj glas, skupi se narod, i smete se: jer svaki od njih slušaše gde oni govore njegovim jezikom. I divljahu se i čuđahu se govoreći jedan drugome: nisu li ovo sve Galilejci što govore? Pa kako mi čujemo svaki svoj jezik u kome smo se rodili? Parćani, i Miđani, i Elamljani, i koji smo iz Mesopotamije, i iz Judeje i Kapadokije, i iz Ponta i Azije. I iz Frigije i Pamfilije, iz Misira i krajeva Libijskih kod Kirine, i putnici iz Rima, i Judejci i došljaci, Krićani i Arapi, čujemo gde oni govore našim jezicima veličine Božije. I divljahu se svi i ne mogahu se načuditi govoreći jedan drugome: šta će dakle ovo biti?“ (Dela apostolska 1:1-12)

Petar je toga dana propovedao, a masa mu je odgovorila pitanjem: “Šta ćemo činiti, ljudi braćo?”

A Petar je odgovorio:

„Pokajte se, i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje greha; i primićete dar svetoga Duha. Jer je za vas obećanje i za decu vašu, i za sve daljne koje će god dozvati Gospod Bog naš. I drugim mnogim rečima svedočaše, i moljaše ih govoreći: spasite se od ovoga pokvarenoga roda. Koji dakle rado primiše reč njegovu krstiše se; i pristade u taj dan oko tri hiljade duša.“ (Dela apostolska 2:37-41)

Ovih 3000 spasenih bili su “iz svakog naroda pod kapom nebeskom”. Naš Bog je Bog svih naroda!

„I učinio je da od jedne krvi sav rod čovečiji živi po svemu licu zemaljskome, i postavio je unapred određena vremena i međe njihovoga življenja. Da traže Gospoda, ne bi li ga barem opipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga od nas.” (Dela apostolska 17:26-27)

5. Otkrivenje

Bog neće dopustiti da dođe kraj pre nego što svi narodi dobiju šansu da se okrenu Njemu.

„I propovediće se ovo jevanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći posledak.“ (Matej 24:14)

A kada dođe kraj, narodi će se okupiti oko prestola Božjeg i objaviti da spasenje pripada Njemu i samo Njemu!

„Potom videh, i gle, narod mnogi, kojega ne može niko izbrojiti, od svakoga jezika i kolena i naroda i plemena, stajaše pred prestolom i pred jagnjetom, obučen u haljine bele, i palme u rukama njihovima. I povikaše glasom velikim govoreći: spasenje Bogu našemu, koji sedi na prestolu, i jagnjetu.“ (Otkrivenje 7:9-10)

Ne, Bog nije rasista. On je Nada svih naroda!

Izvor: crosswalk

 

Možda će vas zanimati emisije:

Isus – revolucionar

Predrasude

(Visited 204 times, 1 visits today)

Ostavi komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.