I sve beše dobro veoma

Kada pomislimo na „kreatora“, mislimo na osobu koja pravi nove stvari od raznih materijala. Ljudi „stvaraju“ mnoge stvari – umetničke slike, skulpture, zgrade, muzičke kompozicije – ali te kreacije su napravljene od već postojećih materijala. Bog je vrhovni Tvorac, jer je stvorio sve što postoji, uključujući i sirovine koje danas koriste kreatori.

Vrhovni kreator

Kada se kaže da je Bog ultimativni Tvorac, misli se na to da Ga niko nije stvorio i da je samo On Tvorac svega. Napravio je univerzum ni iz čega. Ljudi stvaraju, ali Bog je Tvorac. On nije ograničen našim razumevanjem, niti vremenom, prostorom ili materijom. Kao Stvoritelj, Bog je svemudri začetnik i dizajner svih stvari.

Bog je stvorio svemir svojim glasom. Kada je Bog stvorio nebo i zemlju, učinio je to tako što je to izgovorio u postojanje. Sve je stvorio izgovaranjem reči: “Neka bude”. Kada je stvorio stvari koje su ispunile zemlju i nebo, On ih je stvorio u tom trenutku. Sve od same svetlosti, do planeta i zvezda, do planina i mora, do biljaka i životinja. U izveštaju Biblije možemo videti da su sva tri lica Trojstva bila uključena u stvaranje univerzuma.

Ljudska bića po obličju Tvorca

Kada je stvorio ljudska bića, učinio je to na drugačiji način. Uzeo je malo praha od zemlje, tla koje je već napravio, i formirao je čoveka. Tada je udahnuo svoj život u njega, i „čovek je postao duša živa“. Kada je stvorio prvu ženu, Evu, opet je koristio ono što je već napravio. Učinio je da Adam utone u dubok san i uzeo njegovo rebro i formirao ženu.

Ljudski rod je jedinstven među stvorenjima, jer je stvoren po liku Božijem. Kao ljude, Bog nas je osmislio korak iznad ostatka stvorenja. On nas je stvorio sa intelektom, savešću i individualnom slobodnom voljom. Dakle, mi imamo sposobnost da imamo lični odnos sa Njim, kao što je pri samom stvaranju bio slučaj. Kada je Isus, ovaploćeni Bog, došao na zemlju radi našeg spasenja, bio je u obliku čoveka.

Na kraju stvaranja Biblijski izveštaj kaže: “Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro beše veoma.”

Uzvišeni odnos

Bog je jedan i jedini pravi Stvoritelj. Sve stvari nalaze svoje poreklo u Njemu. Zbog toga sve na kraju pripada Bogu. Kao ljudi, mi smo tvorevina Božija i takođe pripadamo Njemu. Pošto nas je stvorio sa slobodnom voljom, možemo izabrati da imamo lični odnos sa Njim ili da Ga odbacimo. Naš izbor neće biti bez posledica, bilo dobrih ili loših. Ako smo mudri, izabraćemo da kroz razgovor sa Njim putem molitve i slušajući svoju savest uđemo u taj uzvišeni odnos sa svojim Stvoriteljem, jer On je jedini koji zna kompleksnost našeg bića.

 

Možda će vas zanimati emisije:

Isus kao čovek

Priča sa srećnim krajem

(Visited 145 times, 1 visits today)

Ostavi komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *