Da li ste spremni da rizikujete?

Život je pun rizika. Stoga, preuzimanje rizika ne može se odvojiti od života. Oni su jako povezani. Svaki dan je pun rizika i Bog je u svojoj bezgraničnoj milosti dozvolio svakoj osobi da izabere koje će rizike biti spremna da preuzme, a koje će se truditi da izbegne. Isto tako, postoje neki rizici koje ne možemo ili ne bi trebalo da izbegavamo.

U životu postoje glavna i sporedna pitanja. I svako od njih sa sobom nosi neki rizik. Ako odlučite da ne jedete, rizikujete da umrete od gladi. Ali čak i prilikom jela rizikujete da parče hrane sklizne u pogrešan kanal i da se ugušite. Tako je to u životu.

Jedan od glavnih rizika u životu je pitanje braka. Možete odlučiti da ne stupate u brak –  da, to ima svoje dobre i loše strane. Osim u slučaju nestupanja u brak u cilju celibata, postoji tendencija među ljudima da vas doživljavaju kao čoveka koji izbegava odgovornosti ili kao nekompletnu osobu. U nekim sredinama, ako ste došli u neke godine a niste u braku, tretiraće vas kao gubavca. Ipak, vi imate pravo da se odlučite da li ćete rizikovati ili ne.

Slično, ako izaberete da se venčate, i tu postoje mnogobrojni rizici. Sledeća odluka koja nosi rizik je odluka s kim ćete se venčati. Koga god da izaberete vi preuzimate rizik, jer nikada ne možete unapred znati baš sve o vašem budućem bračnom drugu.

Pa ipak, ljudi preuzimaju dugoročne rizike.

Ovo važi i za biranje profesije ili zanimanja. Određena zanimanja su u riziku da potpuno nestanu. Neka druga će se neminovno iz korena promeniti, dok će neka doživljavati samo neznatne promene i prilagođavanja, ali će uvek postojati potreba za njima. I na tom polju morate biti spremni da preuzmete rizik.

Jedna istina u vezi s preuzimanjem rizika je u tome da rizikovanje, u mnogim slučajevima, određuje koliko ćete daleko dogurati u životu, kao i koliko ćete biti uspešni ili neuspešni.

Na primer, neko ko želi da postane predsednik mesne zajednice preuzima manji rizik nego neko ko želi da postane predsednik države. Te dve pozicije imaju u sebi dosta sličnosti, ali nose sa sobom različiti stepen odgovornosti i rizika, kao i časti i ugleda. Jedna pozicija je viša od druge i samim tim ih ljudi različito doživljavaju.

Kada se radi o preuzimanju rizika, dozvolite mi da rizike podelim u dve grupe – postoje razumni rizici i nerazumni rizici.

Razumni rizici se u većini slučajeva preuzimaju kao posledica mudrog rezonovanja. U tom slučaju, ponekad je moguće precizno predvideti konačan rezultat. To su rizici koji će se u velikom procentu isplatiti i koje vredi preuzimati.

U većini slučajeva to su rizici koje preuzimamo u zajednici sa Tvorcem svemira.

Zašto? Zato što je On, u svojoj sili i moći, sposoban da sve ono što je negativno preokrene u pozitivno. On ima zadnju reč u svemu.

Takav je bio slučaj i sa caricom Jestirom iz Susana, ženom cara Asvira.

Šta se tu stvarno dogodilo?

Jedan čovek, Aman, poželeo je da uništi sve Jevreje u carstvu zbog lične mržnje prema Jevrejinu Mardoheju, Jestirinom rođaku. Uspeo je da pred carem izdejstvuje dekret o istrebljenju svih Jevreja u carstvu. Mardohej je tu vest preneo carici Jestiri. Tada je od nje zahtevano da, kao Jevrejka, ode u careve odaje i zauzme se pred carem za svoj narod kako bi ga izbavila od sigurne propasti.

Međutim, po zakonima tog carstva, nijednoj carevoj ženi nije bilo dozvoljeno da uđe u careve odaje bez carevog poziva. A Jestira već određen period vremena nije bila pozivana u careve odaje. Pa ipak, morala je hitno da vidi cara. Carica Jestira je odlučila da preuzme razuman rizik u zajednici sa Bogom Izraela.

Poručila je Mardoheju: “Idi, skupi sve Judejce što se nalaze u Susanu, i postite za me, i ne jedite ni pijte za tri dana ni danju ni noću; i ja ću sa svojim devojkama postiti takođe, pa ću onda otići k caru, ako i nije po zakonu, i ako poginem, neka poginem.” (Knjiga o Jestiri 4:16).

Po isteku tri dana posta i molitve, ona je otišla kod cara “nezvana”, protivno zakonima tog carstva, spremno rizikujući svoj život za doborobit čitave svoje nacije. Ipak, car je bio milostiv prema njoj i ona je preživela, kao i svi njeni sunarodnici. Umesto njih, nastradao je Aman i njegovih deset sinova.

Svaki rizik koji preuzimate sa vašim Gospodom predodređen je na uspeh. Rizikujte s Gospodom!

Nerazumni rizici nose sa sobom neuspehe i sramotu. Osoba koja preuzima takve rizike “lizaće svoje rane” u kajanju. Takvi izlaze na loš glas, koji se daleko čuje.

Stoga, budite mudri i preuzimajte razumne rizike!

Izvor: faithwriters

 

Možda će vas zanimati emisije:

Briga vs vera

Zašto pametni ljudi prave glupe greške?

(Visited 352 times, 1 visits today)

Ostavi komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *