Uzdanje u Boga: 10 nepokolebljivih razloga da možete imati nadu

Autor: Mark Altrog 

Iskreno, pokatkad može biti stvarno teško uzdati se u Boga.

Mi živimo u zlom, nesigurnom, okrutnom svetu.

Ko se ne suočava sa ličnom nesigurnošću? Izgubite posao ili se penzionišete. Vašoj kući je neophodno održavanje – odakle vam novac za to? A ako imate decu ili unučiće, oni su vam stalno u mislima. Pa, kako da onda ne strahujemo za budućnost?

Kako bismo mogli naći uzdanje u Boga?

Mi imamo neprijatelja koji želi da nam ukrade svaku nadu, ali nas Bog u svojoj reči uverava da je pred nama svetla budućnost.

Bog nam daje neverovatna obećanja da bi nam pružio nadu za budućnost, ne samo u ovom već i u budućem životu. Evo 10 od tih obećanja…

1. Uzdaj se u Boga, jer On ima dobre namere za tebe

Jer ja znam misli koje mislim za vas, govori Gospod, misli dobre a ne zle, da vam dam posledak kakav čekate. (Jeremija 29:11)

Bog ima naročite, predivne planove za svako svoje dete. On ima plan i za tebe, a to je plan za večnost. Plan za tvoje dobro. Plan za tvoju radost. Plan da ti pruži budućnost kakvoj se nadaš.

I niko ne može sprečiti ove planove. Ne znam kako ili kada će Bog ostvariti ove planove za mene, ali znam da hoće. I on savršeno zna kada je pravi trenutak za to.

Možeš se uzdati u Boga jer ti je On obećao da će ti učiniti dobro u budućnosti. Uzdaj se u Boga jer, za razliku od tvojih planova, Njegovi dobri planovi ne mogu biti zaustavljeni ili sprečeni.

2. Uzdaj se u Boga jer ćeš videti Njegovu dobrotu

Verujem da ću videti dobrotu Gospodnju na zemlji živih. Uzdaj se u Gospoda, budi slobodan; neka bude srce tvoje krepko, uzdaj se u Gospoda. (Psalam 27:13-14) 

Bog obećava vernima da će videti Njegovu dobrotu u ovom životu. Svakako ćeš videti Njegovu dobrotu na Nebu, ali videćeš je već i ovde.

Videćeš kako ti Bog odgovara na molitve i ispunjava potrebe. Doživećeš Njegovu radost. Videćeš ga kako radi kroz tvoju decu.

Ne odustaj! Nastavi da se nadaš i da čekaš na Gospodnje određeno vreme. Budi jak i hrabar u srcu. Tvoje nade neće biti izneverene. Ima nade za tebe!

Možeš se uzdati u Boga jer je On obećao da ćeš videti Njegovu dobrotu u zemlji živih, a to obećanje On će i ispuniti.

3. Uzdaj se u Boga zbog Njegove obilne dobrote

Kako je mnogo u tebe dobra, koje čuvaš za one koji te se boje, i koje daješ onima koji se u te uzdaju pred sinovima čovječijim! (Psalam 31:19)

Bog nema svega nekoliko sporadičnih blagoslova, već je bogat dobrotom koju je sačuvao za tebe. On strpljivo čeka pravi trenutak da te obaspe svom tom dobrotom. Ti ne možeš ni da zamisliš kakve sve blagoslove Bog ima spremne za tebe.

Ako si potražio zaklon u Bogu, možeš biti apsolutno siguran da će Bog izliti svoju nepresušnu dobrotu na tebe. Možda to trenutno ne vidiš, ali to će se sigurno desiti.

Uzdaj se u Boga jer je on obećao da će izliti svoje bogate blagoslove na tebe.

4. Uzdaj se u Boga jer će On ispuniti svoju nameru s tobom

Gospod će raditi za mene. Milost je tvoja, Gospode, doveka! Dela ruku svojih ne napuštaj. (Psalam 138:8)

Da li si se ikada pitao koji je smisao tvog života? Ponekad se pitam da li možda propuštam Božju volju za moj život. Ali, Bog obećava da On ima nameru za moj život i da će je ispuniti! Ovo me ispunjava nadom!

I ti možeš biti ispunjen tom nadom! Ne možeš ti promašiti Božju volju za tvoj život.  On će sigurno ispuniti svoju nameru s tobom. Čak ni ti ne možeš sprečiti Boga da ispuni svoje bogatim blagoslovima ispunjene planove.

5. Uzdaj se u Boga jer će On dovršiti ono što je otpočeo

Uzdajući se u ovo isto da će onaj koji je počeo dobro delo u vama dovršiti ga tja do dana Isusa Hrista. (Filibljanima 1:6)

Bog dovršava sve što otpočne. Kada te je Bog spasao, On je otpočeo neverovatno dobro delo u tebi – da te preobrazi tako da budeš sličan Hristu.

Sve kroz šta prolaziš, i dobro i loše, pod stalnom je Njegovom kontrolom kako bi te približio Hristu. On ne zna za neuspeh. Na Nebu neće biti “nedovršenih” vernika. Bog svakodnevno radi na tebi i u taj veliki “dan Isusa Hrista” ti ćeš biti sličan Njemu.

Zar to nije ohrabrujuće?! Imaš razloga da se uzdaš u Boga. Ako je Bog otpočeo dobro, moćno delo u tebi, On će ga sigurno i dovršiti.

6. Uzdaj se u Boga jer će On utvrditi tvoje planove

Ostavi na Gospoda dela svoja, i biće tvrde namere tvoje. (Priče 16:3)

Možda ne znaš kuda ideš u svom životu. Ali, ako potražiš Gospoda, imaćeš istinsku nadu da će on utvrditi tvoje planove kao što je obećao. Budimo iskreni, mnogo puta ne možeš da ostvariš svoje planove.

Bog nije takav. Ako svoj rad posvetiš Gospodu, on će utvrditi tvoje namere. On će tvoje namere uskladiti sa svojim planovima, a onda će i ispuniti te planove.

Možeš se uzdati u Boga jer On je taj koji će omogućiti ostvarenje tvojih namera.

7. Uzdaj se u Boga jer će te On voditi

Urazumiću te, i pokazaću ti put kojim da ideš; savetovaću te, oko je moje na tebi. (Psalam 32:8)

Sam Bog, Onaj koji drži sve pod kontrolom, beskonačno mudri Bog, LIČNO će te savetovati i paziti na tebe. Au, ko bi mogao poželeti više!

Zamoli Boga da te uputi, nauči i pokaže ti kako da živiš životom koji je Njemu po volji, i On će to učiniti. On će te povesti pravim putem. On će te uputiti, poučiti, usmeravati i savetovati. Iako ti je možda taj put trenutno “u magli”, Bog će biti tvoj vodič.

Možeš se uzdati u Boga jer je on veran i vodiće te i poučavati.

8. Uzdaj se u Boga jer će ti staza iz dana u dan biti sve svetlija

A put je pravednički kao svetlo videlo, koje sve jače svetli dok ne dođe pravi dan. (Priče 4:18)

Možda ti je put trenutno u tami, ali ako nastaviš da tražiš Gospoda, On će sve jače i jače osvetliti tvoju stazu. Kada me je Isus spasao, bio sam samac i nisam imao pojma šta želim u životu.

Nisam imao pojma da će mi Bog podariti najlepšu ženu ili da će me pozvati da budem pastor. Nisam mogao ni zamisliti decu ili unučiće s kojim će me blagosloviti. Ali kada sam odlučio da sledim Isusa, on mi je osvetlio put. Ako veruješ u Isusa, smeši ti se svetla budućnost. Tvoja staza će biti sve svetlija i svetlija sve do dana kada Isus ponovo dođe.

Uzdaj se u Boga jer je ti je On obećao svetlu budućnost.

9. Uzdaj se u Boga jer si ti Njegovih ruku delo

Jer smo njegov posao, sazdani u Hristu Isusu za dela dobra, koja Bog unapred pripremi da u njima hodimo. (Efescima 2:10)

Kad god sam u iskušenju da pomislim kako bih mogao promašiti Božju volju za moj život, ovaj stih me podseti da je On, još pre nego što je stvorio svemir, osmislio dobra dela u kojima ću ja hoditi. Pre nego što me je spasao. On želi da ja hodim u tim dobrim delima čak i više nego što ja to želim. On ih je već odavno pripremio i učiniće sve da ja ne propustim da ih izvršim.

Veruješ li da je Bog srpemio dobra dela u kojima ti treba da hodiš? Nema sumnje da jeste, i on će te dopratiti do tih dobrih dela. Ti si delo Njegovih ruku, i svaki dan On te čini sve sličnijim i sličnijim Isusu Hristu. Niko ga ne može sprečiti da dovrši to delo.

Možeš se uzdati u Boga jer je si ti Njegovih ruku delo.

10. Uzdaj se u Boga jer s Bogom sve ide na dobro

A znamo da onima koji ljube Boga sve ide na dobro, koji su pozvani po namjerenju. (Rimljanima 8:28)

Svaki vernik suočava se s raznovrsnim iskušenjima. Život nije lak. Ipak, Bog čak i one tužne, teške i bolne stvari okreće nama na dobro. A imaš i nadu da ćeš jednog dana, na Nebu, uvideti da su ti tvoje trenutne lake brige donele večnu i od svega pretežniju slavu.

Nastavi da se uzdaš u Boga

Stoga, ne gubi nadu. Nastavi da tražiš od Boga da izlije svoju bogatu dobrotu na tebe.

Nastavi da ga moliš da te vodi, upućuje i pokazuje ti put kojim da ideš. Nastavi da tragaš za Njegovom dobrotom. Nastavi da se uzdaš u živoga Boga. Verujem da ćeš videti Božju dobrotu već u ovom životu, a i neuporedivo više jednog dana na Nebu.

Tvoja nada za tvoju budućnost ne temelji se na tebi. Ona se temelji na Bogu i na Njegovim obećanjima.

Izvor: the blazing center

(Visited 2.449 times, 1 visits today)

Ostavi komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *