Mravi matematičari

Luka 14:28-30 “I koji od vas kad hoce da zida kulu ne sedne najpre i ne proračuna šta će ga stajati, da vidi ima li da može dovršiti? Da ne bi, kad postavi temelj i ne uzmože dovršiti, svi koji gledaju stali mu se rugati govoreći: ovaj čovek poče zidati, i ne može da dovrši.”…