sid

Šid

28-30. januar 2016. u 19 h

Predavač: Prof. dr Miroslav Pujić

Teme:
  1. Da li treba da oprostim onome ko me je povredio?
  2. Kako se boriti protiv korupcije?
  3. Da li Bog radi svoj posao?

Datum

28.-30. januar 2016.

 

Vreme

Od 18h