Tajne koje menjaju život

Smanjiti probleme na najmanju moguću meru ili ih sprečiti najbolji je način da imamo sigurniji i ispunjeniji život. Ovde nastupa poruka ove knjige, čiji je cilj da pomogne ljudima da poboljšaju kvalitet svog života. Svako poglavlje u ovoj knjizi predstavlja poduhvat koji vodi istinskom životu. Kada primenite njena načela, možete doživeti puninu življenja i otkriti najveću radost. Lepota i vrednost ove knjige je što nudi više nego što je ljudski gledano moguće postići.

Cena: 150 din.

""
1
Forma za naručivanje
Ime
Prezime
Adresa
Grad
Poštanski broj
Broj telefona
Previous
Next