Izaberi najbolje

Autor pokazuje da je ljudski život sličan fizičkom prostoru – da ima nekoliko dimenzija. Život ima svoj fizički, mentalni i socijalni aspekt. Ima i četvrtu dimenziju, duhovnu, koja obuhvata sve ostale. Ova knjiga, prožeta anegdotama i rezultatima istraživanja, pokazuje kako se dostiže puni razvoj u svakoj od ovih dimenzija. Istine o fizičkoj spremnosti, mentalnom zdravlju, društvenim odnosima i duhovnom blagostanju autor stavlja u središte svog razmatranja uklapajući ih u savršenu celinu svoje uravnotežene filozofije.

Cena: 150 din.

""
1
Forma za naručivanje
Ime
Prezime
Adresa
Grad
Poštanski broj
Broj telefona
Previous
Next