Evolucija ili stvaranje

Argumenti protiv evolucije retko se sreću i to samo u posebnoj stručnoj literaturi, a još reðe stižu do laičke publike. Iz tog razloga, osnovni zadatak ove knjige je: sistematično i sveobuhvatno prikazivanje problema tumačenja i otvorena pitanja nauke o evoluciji. Prema našem shvatanju ovi problemi su tako značajni da se makroevolucija ozbiljno mora dovesti u pitanje i nikako se ne može prihvatiti kao »dokazana činjenica«.

Cena: 120 din.

""
1
Forma za naručivanje
Ime
Prezime
Adresa
Grad
Poštanski broj
Broj telefona
Previous
Next