Samo vera

Bože, kako mogu da znam da je moj odnos sa Tobom dobar? Jedno je čuti da me voliš, a sasvim nešto drugo da to znanje primenim u životu. Pokaži mi kako da živim verom. Jedan govornik je jednom prilikom ispričao svoj doživljaj sa porodičnog putovanja po Evropi. Putovao je sa suprugom i trogodišnjom ćerkom. Morali…

Četiri koraka za izgradnju asertivnosti (samopouzdanja)

Autor: Dr Klej Tker-Led (Clay Tucker-Ladd, Ph.D.) Svi mi treba da insistiramo na poštenom tretmanu – da se zauzmemo za svoja prava bez kršenja prava drugih. To znači taktično, pravedno i efikasno izražavanje naših naklonosti, potreba, mišljenja i osećanja. Psiholozi to nazivaju asertivnošću, za razliku od biti neasertivan (slab, pasivan, popustljiv, samopožrtvovan) ili agresivan (egocentričan,…